Finlex

Säädösvalmistelun kuulemisopas

Ohje kuulemiseen säädösvalmisteluprosessissa

22.6.2015 Ahvenanmaan maakunnan kuuleminen kansallisissa säädösvalmisteluasioissa (Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 49/2011)