Finlex

Säädösvalmistelun kuulemisopas

Ohje kuulemiseen säädösvalmisteluprosessissa

28.8.2015 Valtioneuvoston asetus työturvallisuussäännöksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta (1048/2003)