Finlex

Säädösvalmistelun kuulemisopas

Ohje kuulemiseen säädösvalmisteluprosessissa

20.6.2019 Oikeusministeriön muistio saamelaiskäräjistä annetun lain 9 §:n neuvotteluvelvoitteesta