Finlex

Säädösvalmistelun kuulemisopas

Ohje kuulemiseen säädösvalmisteluprosessissa

Julkaisun tiedot

Oppaan tarkoituksena on tukea valtioneuvoston lainvalmistelijoita kuulemisessa säädösvalmisteluprosessissa. Oppaan ohje -osio on annettu valtioneuvoston periaatepäätöksellä. Sen tarkoituksena on luoda raamit yleisille menettelyille kuulemisessa. Luvut kuuleminen lainvalmisteluprosessissa, menetelmät ja lakisääteiset kuulemisvelvoitteet tukevat varsinaisen ohjeen täytäntöönpanoa käytännössä. Ohjetta tukevia lukuja päivitetään oikeusministeriössä tarpeen mukaan.