Finlex

Hörande vid författningsberedning

Anvisning för hörande vid Författningsberedning

11.1.2016 Guide to consultation of the European Central Bank by national authorities regarding draft legislative provisions