Finlex

Säädösvalmistelun kuulemisopas

Ohje kuulemiseen säädösvalmisteluprosessissa

22.6.2015 Valtioneuvoston asetus kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunnasta (28/2008)