Finlex

Säädösvalmistelun kuulemisopas

Ohje kuulemiseen säädösvalmisteluprosessissa

Tietoa palvelusta

Säädösvalmistelun kuulemisopas on oikeusministeriön laatima opas kuulemismenettelyyn säädösvalmistelussa. Varsinainen kuulemisohje on annettu valtioneuvoston periaatepäätöksenä 4.2.2016 ja sillä on korvattu vuonna 2010 annettu ohje kuulemisesta säädösvalmistelussa.

Verkko-opas on tarkoitettu valtioneuvoston lainvalmistelijoiden avuksi kuulemisen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppaassa pyritään vastaamaan konkreettisemmin valmistelussa esiin tuleviin kysymyksiin esimerkiksi eri kuulemismenetelmien käytännön toteuttamisesta. Lisäksi oppaaseen on koottu valmisteluprosessia tukevaa materiaalia sekä lista lakisääteisistä kuulemisvelvoitteista.

Oikeusministeriö pitää kuulemisopasta ajan tasalla Finlex-palvelussa.

Yhteystiedot: parempisaantely@om.fi