Finlex

Säädösvalmistelun kuulemisopas

Ohje kuulemiseen säädösvalmisteluprosessissa

28.8.2015 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) 34 §