Finlex

Säädösvalmistelun kuulemisopas

Ohje kuulemiseen säädösvalmisteluprosessissa

11.1.2016 Guide to consultation of the European Central Bank by national authorities regarding draft legislative provisions