Finlex

Säädösvalmistelun kuulemisopas

Ohje kuulemiseen säädösvalmisteluprosessissa

17.8.2016 Valtioneuvoston asetus tasapainoisesta lähestymistavasta lentoaseman melun hallinnassa