Finlex

Säädösvalmistelun kuulemisopas

Ohje kuulemiseen säädösvalmisteluprosessissa

17.8.2018 Laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (429/2016)