Finlex

Hörande vid författningsberedning

Anvisning för hörande vid Författningsberedning

17.8.2018 Laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (429/2016)