Finlex

Hörande vid författningsberedning

Anvisning för hörande vid Författningsberedning

20.6.2019 Oikeusministeriön muistio saamelaiskäräjistä annetun lain 9 §:n neuvotteluvelvoitteesta