Finlex

Hörande vid författningsberedning

Anvisning för hörande vid Författningsberedning

Information om publikationen

Anvisningen är avsedd som stöd för statsrådets lagberedare vid hörande i samband med författningsberedning. Själva anvisningen finns på svenska och har getts ut som statsrådets principbeslut. Den syftar till att skapa en allmän ram för förfarandet vid hörande.  För att stöda tillämpningen av anvisningen i praktiken har det utarbetats separata anvisningar om hörande vid lagberedningsprocessen, metoderna för hörande och de lagstadgade skyldigheterna som gäller hörande. De kompletterande delarna uppdateras vid justitieministeriet efter behov. Stödmaterialet finns tillgängligt enbart på finska.