Finlex

Säädösvalmistelun kuulemisopas

Ohje kuulemiseen säädösvalmisteluprosessissa

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

2.1 Virkamiehen huoneentaulu

1Muista kuuleminen kaikissa hankkeissa
Suhteuta hankkeen laajuuden mukaan. Pohdi keitä ja mistä asioista erityisesti pitää kuulla.
2Varmista, että kaikkia asianosaisia kuullaan
Varmista, että olet löytänyt hankkeen kannalta keskeiset sidosryhmät. Huomio yhdenvertaisuus- ja kielinäkökulma.
3Varaa kuulemiseen riittävästi aikaa
Suunnittele ja aikatauluta hyvissä ajoin, jotta vaikuttaminen on tosiasiassa mahdollista. Muista varata riittävä aika aineistojen käännättämiseen.
4Vedä yhteen saamasi kannanotot
Hyödynnä saatu palaute ja tuo se avoimesti esille.
5Arvioi kuulemisen onnistuminen
Jäikö jotain kehitettävää?
  • Muista tiedottaa kaikissa vaiheissa riittävän ajoissa keskeisiä tahoja.
  • Viesti aktiivisesti.
  • Käytä viestinnässä selkeää kieltä, jotta viesti välittyy oikein. Muista kieliversiot.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje