Finlex

Säädösvalmistelun kuulemisopas

Ohje kuulemiseen säädösvalmisteluprosessissa

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

2.4 Täytäntöönpano ja seuranta

Lakeja täytäntöönpantaessa julkinen hallinto ryhtyy toimenpiteisiin lain soveltamiseksi ja käytännön toteuttamiseksi. Täytäntöönpanon seuranta ja vaikutusten jälkikäteinen arviointi on tärkeä osa lainsäädäntöprosessia siinä mielessä, että sillä voidaan varmistaa se, että lainsäädännöllä saavutettiin tavoitellut vaikutukset ja sen täytäntöönpano on onnistunut. Myös mahdolliset ongelma voidaan näin kartoittaa ja ryhtyä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. Lakien täytäntöönpanon seurannassa voidaan hyödyntää sidosryhmien kuulemista, kuten kyselyitä tai kuulemistilaisuuksia.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje