Finlex

Säädösvalmistelun kuulemisopas

Ohje kuulemiseen säädösvalmisteluprosessissa

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

3.6 Palautteen keruu

Kansalaispalautetta tulee ministeriöiden verkkopalvelujen kautta ja usein suoraan myös virkamiehille niin sähköpostilla, tekstiviesteinä kuin puhelimitse. Palautetta tulee käsitellä julkisuuslain mukaisesti.

Sidosryhmille ja kansalaisille tulee antaa mahdollisuus palautteenantoon muulloinkin kuin nimettyinä aikoina ja nimetyissä hankkeissa. Valmistelijoiden yhteystietojen ja hanketietojen tulee olla saatavissa ministeriöiden verkkosivuilla sekä valtioneuvoston hankerekisteristerissä. Asiakirjojen on oltava saatavissa joko ministeriöiden kirjaamoista tai verkkosivuilta.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje