Finlex

Säädösvalmistelun kuulemisopas

Ohje kuulemiseen säädösvalmisteluprosessissa

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

3.8 Sosiaalinen media

Säädösvalmisteluhankkeen viestinnässä kannattaa osana viestinnän kokonaisuutta hyödyntää myös sosiaalisen median kanavia. Pääsääntöisesti yksittäisistä hankkeista viestitään ministeriöiden ja valtioneuvoston olemassa olevien kanavien kautta. Merkittävissä hankkeissa voidaan harkita hankekohtaisten kanavien hyödyntämistä.

Mikäli hankkeelle perustetaan omia sosiaalisen median- tai muita viestintäkanavia, niiden ylläpito ja ylläpidon resursointi on suunniteltava. Sosiaalisen median kanavissa toimitaan valtioneuvoston ja oman organisaation sosiaalisen median ohjeiden ja linjausten mukaisesti.

Jakamalla tietoa ja tiedotteet sosiaalisessa mediassa voidaan tavoittaa sidosryhmiä ja kansalaisia laajemmin, myös sellaisia sidosryhmiä, joita ministeriön viestit eivät normaalisti tavoita.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje