Finlex

Säädösvalmistelun kuulemisopas

Ohje kuulemiseen säädösvalmisteluprosessissa

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

2 Johdanto

Lainvalmisteluprosessin vaiheet kuvataan kokonaisuudessaan yksityiskohtaisesti Lainvalmistelun prosessioppaassa. Tässä liitteessä käydään läpi niitä prosessin vaiheita, joissa kuulemista on aiheellista hyödyntää. Valmistelun tueksi on tehty käytännön työkaluja, joita voidaan hyödyntää erityisesti kuulemisen suunnittelussa ja sidosryhmiä kartoitettaessa.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje